Nasze zbiory liczą już:
12189 obiektów(y)
Facebook
 • Najnowsze kolekcje
 • Popularne
 • Promowane
 • Wyszukaj
  • Kolekcje
  • Obiekty
  Nazwa zespołu (kolekcji):
  Właściciel kolekcji:
  Partner:
  Typ obiektu:
  Data obiektu:   do:
  Miejsce:
  Autor/Twórca:
  Właściciel:

Prywatna historia rodziny Adamkiewiczów

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Nazwa zespołu (kolekcji):

Prywatna historia rodziny Adamkiewiczów

Liczba obiektów w kolekcji:

59

Właściciel:

Osoby prywatne


Nazwa zespołu (kolekcji):

Prywatna historia rodziny Adamkiewiczów

Spektakle, próby, improwizacje | Teatr Ósmego Dnia | 1986–2004

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Nazwa zespołu (kolekcji):

Spektakle, próby, improwizacje | Teatr Ósmego Dnia | 1986–2004

Liczba obiektów w kolekcji:

3

Właściciel:

Teatr Ósmego Dnia


Nazwa zespołu (kolekcji):

Spektakle, próby, improwizacje | Teatr Ósmego Dnia | 1986–2004

Plany Poznania do 1945 roku | Biblioteka Raczyńskich

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Prezentowana kolekcja około 40 planów Poznania to zaledwie mały fragment zbiorów kartograficznych Biblioteki Raczyńskich liczących około 12 tys. obiektów i dostępnych w czytelni zbiorów specjalnych. Przed II wojną światową Biblioteka miała znacznie więcej planów i map, jednak ponad 75% z nich, w tym większość poznańskich, uległa zniszczeniu w okresie okupacji, z czego zdecydowana część spaliła się w czasie walk o Poznań w 1945 roku. Plany miasta, które obecnie znajdują się w zbiorach Biblioteki, pochodzą głównie z zakupów i darów powojennych.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Plany Poznania do 1945 roku | Biblioteka Raczyńskich

Liczba obiektów w kolekcji:

118

Właściciel:

Biblioteka Raczyńskich


Nazwa zespołu (kolekcji):

Plany Poznania do 1945 roku | Biblioteka Raczyńskich

Fira | 1927–1939 | Projekt Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Fira Mełamedzon-Salańska urodziła się w 1915 roku w Charkowie. Jej ojciec był rosyjskim Żydem, matka – polską Żydówką. W 1927 roku rodzina Mełamedzonów przeprowadziła się do Poznania, gdzie ojciec Firy Abram otworzył przy Starym Rynku sklep z konfekcją męską. Krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej dwudziestoczteroletnia Fira z rodzicami wyjechała do Palestyny. Do Poznania i do Polski nigdy nie wróciła, 75 lat mieszkała w Jerozolimie, zmarła 7 maja 2014 roku, mając 99 lat. Do ostatnich dni życia zachowała świetną pamięć, znakomicie mówiła po polsku i nie wyglądała na swoje prawie sto lat.
Kiedy Fira na zawsze opuszczała Poznań, zabrała z sobą sześć albumów fotograficznych, a w nich około 1300 zdjęć. Większość została wykonana w Poznaniu. Albumy Firy stały się podstawą świetnego projektu zrealizowanego przez zespół czterech osób: Andrzeja Niziołka, Ksenię Kosakowską (autorów), Tomasza Adamskiego i Tomasza Niziołka. Zebrali wspomnienia Firy Mełamedzon, zreprodukowali fotografie z jej albumów, wydali książkę album i utworzyli stronę internetową.
W CYRYLU publikujemy 30 zdjęć Firy udostępnionych przez twórców projektu. Każdy, kogo zaciekawią, może wejść na portal www.fira1915.pl, obejrzeć kolejnych kilkaset.

Nazwa zespołu (kolekcji):

Fira | 1927–1939 | Projekt Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu

Liczba obiektów w kolekcji:

30

Właściciel:

Osoby prywatne


Nazwa zespołu (kolekcji):

Fira | 1927–1939 | Projekt Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu

Afisze i plakaty Polskiego Teatru Tańca | 1973–2014

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Ponad cztery dekady istnienia Polskiego Teatru Tańca ilustruje m.in. kolekcja plakatów i afiszy dokumentująca bogatą, obfitującą w spektakularne wydarzenia premierowe i festiwalowe historię Teatru. Poza afiszami związanymi ze spektaklami premierowymi realizowanymi w pierwszym piętnastoleciu (1973-87) działalności Polskiego Teatru Tańca głównie przez Conrada Drzewieckiego, a od 1988 roku, odczasu dyrekcji Ewy Wycichowskiej także przez nią i wybitne osobowości choreograficzne z całego świata, takie jak Mats Ek, Birgit Cullberg, Virpi Pahkinnen, Karine Saporta, Ohad Naharin czy Jo Stromgron, w zbiorze znajdują się także liczne afisze w językach europejskich czy azjatyckich dokumentujące zagraniczne podróże Teatru. Autorami niektórych plakatów są wybitni artyści: Zbigniew Kaja, Władysław Wigura, Ryszard Kaja i Piotr Zdanowicz, ten ostatni nagrodzony za plakat dla Polskiego Teatru Tańca Złotym Medalem na Biennale Plakatu w Meksyku. Warto się im bliżej przyjrzeć, bo nie dość, że opowiadają dzieje jednego z najlepszych polskich zespołów baletowych, to jeszcze czynią to w sposób niezwykle piękny. Publikowana kolekcja obejmuje archiwalia od początku funkcjonowania teatru i będzie sukcesywnie uzupełniana.

Jagoda Ignaczak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Afisze i plakaty Polskiego Teatru Tańca | 1973–2014

Liczba obiektów w kolekcji:

78

Właściciel:

Polski Teatr Tańca


Nazwa zespołu (kolekcji):

Afisze i plakaty Polskiego Teatru Tańca | 1973–2014

Teatr Nowy Cywińskiej | 1973–1989 | Biblioteka Raczyńskich

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Teatr Nowy zaczął funkcjonować w 1923 roku w starej kamienicy na Jeżycach. Po wojnie do 1949 roku działał jako prywatne przedsiębiorstwo pod dyrekcją Zbigniewa Szczerbowskiego. Później wraz z Teatrem Polskim, a początkowo także z Teatrem Młodego Widza i Komedią Muzyczną, wszedł w skład Państwowych Teatrów Dramatycznych w Poznaniu. Kierownictwa obu teatrów rozdzielono w sezonie 1972/73. Scenę Nową objęła Izabella Cywińska, a kierownikiem literackim został Milan Kwiatkowski.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Teatr Nowy Cywińskiej | 1973–1989 | Biblioteka Raczyńskich

Liczba obiektów w kolekcji:

912

Właściciel:

Biblioteka Raczyńskich


Nazwa zespołu (kolekcji):

Teatr Nowy Cywińskiej | 1973–1989 | Biblioteka Raczyńskich

Rektor Uniwersytetu Poznańskiego prof. Stefan Dąbrowski 1877-1947 | Archiwum PAN Oddział w Poznaniu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Uwielbiany przez studentów prof. Stefan Dąbrowski nie był poznańczykiem z urodzenia. Droga, która w 1920 roku zawiodła go w mury „smarkatego uniwersytetu”, jak w środowisku naukowym nazywano niekiedy młodą poznańską uczelnię, wiodła przez Warszawę, gdzie ukończył medycynę, a także Paryż i Lwów. Szybko się jednak w Poznaniu zadomowił, sięgając z czasem po kolejne uniwersyteckie zaszczyty. Ukoronowaniem jego błyskotliwej kariery była funkcja dziekana Wydziału Lekarskiego (1937–39) i wreszcie stanowisko rektora, na które został wybrany w 1939 roku. Tę najwyższą uniwersytecką godność mógł jednak objąć dopiero po zakończeniu II wojny światowej i mimo ogromnych zasług w pracy na rzecz pogrążonego w powojennym chaosie Uniwersytetu Poznańskiego nie dane mu było sprawować jej zbyt długo. Wszystko za sprawą permanentnego nacisku ze strony instalującej się właśnie w kraju „ludowej” władzy, dla której ten blisko związany z Kościołem prominentny przedstawiciel przedwojennej endecji był skrajnie niewygodny, co ostatecznie doprowadziło do jego wymuszonego urlopowania w kwietniu 1946 roku. Niewybredna nagonka ze strony władz oraz usłużnej jej prasy z całą pewnością nie sprzyjały nienajlepszemu już zdrowiu prof. Dąbrowskiego. Zmarł w marcu 1947 roku, a jego pogrzeb stał się dla poznańskiego środowiska akademickiego sukcesywnie pozbawianego przynależnej mu autonomii nie tylko okazją do publicznego oddania hołdu swojemu Rektorowi, ale również zademonstrowania wciąż wyjątkowo silnej i głęboko osadzonej w tradycji II RP grupowej więzi.
W publikowanym zbiorze znajdują się fotografie rodzinne, towarzyskie i zawodowe. Najważniejszym elementem kolekcji jest jednak seria kilkudziesięciu zdjęć wykonanych w czasie uroczystości żałobnych towarzyszących pogrzebowi rektora Dąbrowskiego. Za ich sprawą nie tylko możemy wziąć udział w tej podniosłej ceremonii, ale również zobaczyć okaleczone wojną ulice Poznania.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Rektor Uniwersytetu Poznańskiego prof. Stefan Dąbrowski 1877-1947 | Archiwum PAN Oddział w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji:

55

Właściciel:

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Rektor Uniwersytetu Poznańskiego prof. Stefan Dąbrowski 1877-1947 | Archiwum PAN Oddział w Poznaniu

Plany Poznania | 1945–1993 | Archiwum Państwowe w Poznaniu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Prezentacja kolekcji unikatowych planów Poznania w CYRYLU to wydarzenie w dziejach miasta bez precedensu. Do tej pory nigdy i nigdzie plany Poznania nie były udostępniane w takiej liczbie w jednym miejscu. Zbiór, który na portalu publikowany będzie w kilkunastu odsłonach, jest własnością Archiwum Państwowego w Poznaniu i obejmuje dokumenty kartograficzne z lat 1823–2004. Łącznie w kolekcji archiwalnej znajduje się 230 planów, które gromadzone są w takim kształcie od 1945 roku. Zbiory zgromadzone wcześniej w 85% uległy zniszczeniu podczas działań wojennych w styczniu i lutym 1945 roku. Po wojnie pracownicy Archiwum próbowali odzyskać ocalałe mapy, szukając ich na terenie całej Wielkopolski. Część odnalezionych planów archiwiści kupowali, część otrzymywali w postaci darów. Stare plany Poznania są przekazywane do Archiwum Państwowego do dzisiaj, a nowe wydawnictwa instytucja kupuje.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Plany Poznania | 1945–1993 | Archiwum Państwowe w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji:

94

Właściciel:

Archiwum Państwowe w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Plany Poznania | 1945–1993 | Archiwum Państwowe w Poznaniu

Jeżyce prêt-à-porter | 1970–1980 | Fotografie Jacka Kulma

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Nazwa zespołu (kolekcji):

Jeżyce prêt-à-porter | 1970–1980 | Fotografie Jacka Kulma

Liczba obiektów w kolekcji:

70

Właściciel:

Jacek Kulm


Nazwa zespołu (kolekcji):

Jeżyce prêt-à-porter | 1970–1980 | Fotografie Jacka Kulma

Poznań Franciszka Nowakowskiego | 1979–1981 |

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Fotografie Franciszka Nowakowskiego pokazują dwa oblicza Poznania na przełomie lat 70. i 80. XX wieku – oficjalne i codzienne. Życie oficjalne reprezentują zdjęcia z licznych jeszcze w tych latach uroczystości partyjnych i państwowych propagujących osiągnięcia i sukcesy władzy oraz fotograficzne serwisy z jubileuszy różnych instytucji, z konferencji i wręczania odznaczeń kombatantom lub zasłużonym pracownikom przedsiębiorstw. Sporą część zdjęć Nowakowski wykonał dla Redakcji Fotografii Propagandowej Krajowej Agencji Wydawniczej (KAW), gigantycznego koncernu funkcjonującego w czasach PRL, do 1991 roku będącego częścią drugiego prasowego giganta RSW Prasa-Książka-Ruch (Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej).
Nazwa zespołu (kolekcji):

Poznań Franciszka Nowakowskiego | 1979–1981 |

Liczba obiektów w kolekcji:

430

Właściciel:

Franciszek Nowakowski


Nazwa zespołu (kolekcji):

Poznań Franciszka Nowakowskiego | 1979–1981 |

Katalog USA | XXXI Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1962

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Międzynarodowe Targi Poznańskie, jedna z najstarszych i największych tego typu imprez w Europie, od ponad 90 lat prezentują gospodarcze sukcesy najpierw kraju, potem państw bloku socjalistycznego, a potem także krajów kapitalistycznych z najpotężniejszą gospodarką świata – Stanami Zjednoczonymi. Pierwszy pawilon USA pojawił się na terenie poznańskich targów w 1957 roku. W 1962 roku, w czasie XXXI edycji Międzynarodowych Targów Poznańskich, amerykańskiej wystawie towarzyszył, jak zresztą wielu innym ekspozycjom, katalog promujący państwa, wystawców i ich osiągnięcia. Jak się okazało, nieduża, dziesięciostronicowa amerykańska broszurka wydrukowana w Poznańskich Zakładach Graficznych im. M. Kasprzaka była swoistą sensacją. Chyba nikt nie spodziewał się, że komunistyczne polskie władze dopuszczą do publikacji folderu, w którym prezydent USA John F. Kennedy zwrócił się do społeczeństw zza zależnej kurtyny ze słowami o znaczeniu wolności jednostki dla rozwoju gospodarki i dobrobytu kraju. Prócz odezwy Kennedy’ego w katalogu znajdują się program i plan wystawy oraz lista wystawców prezentujących najnowsze hity amerykańskiej gospodarki, m.in. skafander kosmonauty wykorzystywany przez NASA.
Katalog znalazł w jednym z poznańskich antykwariatów Filip Czekała. Jak się okazało, broszury tej nie ma nawet w opasłych archiwach MTP.

Paweł Michalak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Katalog USA | XXXI Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1962

Liczba obiektów w kolekcji:

12

Właściciel:

Filip Czekała


Nazwa zespołu (kolekcji):

Katalog USA | XXXI Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1962

Oskarżony: Czerwiec Pięćdziesiątsześć | 1981 | Teatr Nowy | Fotografie Jacka Kulma

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Premiera głośnego spektaklu Oskarżony: Czerwiec Pięćdziesiątsześć miała miejsce 20 czerwca 1981 roku. Pomysł upamiętnienia 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 na scenie narodził się w styczniu 1981 roku za sprawą poznańskiego dziennikarza Włodzimierza Branieckiego, który wspólnie z ówczesną dyrektor Teatru Nowego Izabellą Cywińską podjął się opracowania scenariusza, zaś sama Cywińska (wespół z Januszem Michałowskim) wzięła dodatkowo na swoje barki trud wyreżyserowania całości. Koncepcja twórców spektaklu nie była zbyt skomplikowana, co w przypadku opisywanej sztuki nie było bynajmniej wadą. Scenarzyści sięgnęli po zachowany na taśmach magnetofonowych zapis procesów poznańskich i akcję spektaklu ograniczyli do zilustrowania przebiegu rozpraw przeciwko dwójce oskarżonych w tzw. procesie „dziewięciu”: Stanisławowi Jaworkowi i Janowi Suwartowi. Poza nielicznymi utworami poetyckimi, kilkoma relacjami oraz fragmentami przemówień przedstawicieli władz (m.in. poznańska mowa Józefa Cyrankiewicza), którymi wzbogacono całość dzieła, wszystkie kwestie wypowiadane przez aktorów odtwarzających role oskarżonych, sędziów, prokuratorów i adwokatów to autentyczne fragmenty przewodu sądowego sprzed lat.
Autorem publikowanych zdjęć jest ceniony poznański fotograf, mistrz fotografii teatralnej Jacek Kulm. Zostały one wykonane w czasie jednej z ostatnich prób poprzedzających premierę spektaklu. O ich unikalnym charakterze przesądza zatem nie tylko niezwykły kontekst historyczny towarzyszący wystawieniu Oskarżonego…, ale również ponadprzeciętne walory artystyczne.

Piotr Grzelczak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Oskarżony: Czerwiec Pięćdziesiątsześć | 1981 | Teatr Nowy | Fotografie Jacka Kulma

Liczba obiektów w kolekcji:

56

Właściciel:

Jacek Kulm


Nazwa zespołu (kolekcji):

Oskarżony: Czerwiec Pięćdziesiątsześć | 1981 | Teatr Nowy | Fotografie Jacka Kulma

Copyright © 2013 Wydawnictwo Miejskie Posnania