Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już: 38854 obiektów(y)
Facebook
 • Najnowsze kolekcje
 • Popularne
 • Promowane
 • Kolekcje A-Z
 • Wyszukaj
  • Obiekty
  • Kolekcje
  Data obiektu:   do:
  Miejsce:
  Autor/Twórca:
  Właściciel:
  Nazwa zespołu (kolekcji):
  Właściciel kolekcji:
  Partner:

Galeria odNOWA. Wystawy i spotkania | 1965–1969 | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
Klub „Od nowa” rozpoczął działalność 23 listopada 1958 roku w kamienicy przy ul. Wielkiej na Starym Mieście (wcześniej funkcjonowała tam otwarta na fali przemian 1956 roku studencka klubokawiarnia Nawojka). „Od nowa” miała być miejscem wymiany poglądów, dyskusji i prezentacji twórczości młodych pisarzy, poetów, publicystów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów i muzyków.
Nazwa grupy kolekcji:

Galeria odNOWA. Wystawy i spotkania | 1965–1969 | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Liczba kolekcji w grupie:

15

Nazwa grupy kolekcji:

Galeria odNOWA. Wystawy i spotkania | 1965–1969 | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Stary Rynek. Powojenna odbudowa | 1954–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
CYRYL udostępnia 700 dokumentów związanych z jedną z największych akcji budowalnych w dziejach Poznania, która w olbrzymim stopniu zadecydowała o tym, jak dzisiaj wygląda centrum miasta. Tylko budowa średniowiecznych murów miejskich może się z nią równać. Wszystkie materiały zostały pokazane publicznie po raz pierwszy.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Stary Rynek. Powojenna odbudowa | 1954–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Liczba obiektów w kolekcji:

691

Właściciel:

Wydział Urbanistyki i Architektury UMP


Nazwa zespołu (kolekcji):

Stary Rynek. Powojenna odbudowa | 1954–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Sukiennice. Odbudowa Starego Rynku | 1959–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Publikowana kolekcja dokumentów z lat 1959-62 stanowi ostateczny efekt dyskusji, kiedy komisja konserwatorska zaakceptowała nowoczesny projekt odbudowy sukiennic
Nazwa zespołu (kolekcji):

Sukiennice. Odbudowa Starego Rynku | 1959–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Liczba obiektów w kolekcji:

282

Właściciel:

Wydział Urbanistyki i Architektury UMP


Nazwa zespołu (kolekcji):

Sukiennice. Odbudowa Starego Rynku | 1959–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Poznań na stereofotografiach | 1934–1938 | Kolekcja Kingi Poradowskiej-Banaszek | Galeria Miejska Arsenał

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Stereofotografie wchodzące w skład kolekcji Kingi Poradowskiej-Banaszek stanowią niezwykłą próbę uchwycenia nastroju międzywojennego Poznania z perspektywy Stefana Bolesława Poradowskiego – poznańskiego kompozytora, teoretyka muzyki, dyrygenta i pedagoga, dziadka właścicielki zbioru
Nazwa zespołu (kolekcji):

Poznań na stereofotografiach | 1934–1938 | Kolekcja Kingi Poradowskiej-Banaszek | Galeria Miejska Arsenał

Liczba obiektów w kolekcji:

60

Właściciel:

Kinga Poradowska-Banaszek


Nazwa zespołu (kolekcji):

Poznań na stereofotografiach | 1934–1938 | Kolekcja Kingi Poradowskiej-Banaszek | Galeria Miejska Arsenał

Klub "Od nowa" | 1965–1968 | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Klub „Od nowa” był miejscem wymiany poglądów, dyskusji i prezentacji twórczości młodych pisarzy, poetów, publicystów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów i muzyków, a na spotkania i prelekcje zapraszano wybitnych twórców
Nazwa zespołu (kolekcji):

Klub "Od nowa" | 1965–1968 | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Liczba obiektów w kolekcji:

242

Właściciel:

Jerzy Nowakowski


Nazwa zespołu (kolekcji):

Klub "Od nowa" | 1965–1968 | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Arsenał. Odbudowa Starego Rynku | 1956–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Publikowana kolekcja dokumentów przechowywana w archiwum Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania stanowi bardzo ciekawy zbiór wcześniej nie publikowanych materiałów dotyczących, jednego z najbardziej kontrowersyjnych budynków w powojennym Poznaniu – Arsenału (dzisiaj siedziba Galerii Miejskiej Arsenał). Kolekcja obfituje w dużą ilość planów, przekrojów, rzutów, wśród których oprócz technicznej dokumentacji dotyczącej instalacji znajdują się również bardzo ciekawe, niezrealizowane projekty.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Arsenał. Odbudowa Starego Rynku | 1956–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Liczba obiektów w kolekcji:

277

Właściciel:

Wydział Urbanistyki i Architektury UMP


Nazwa zespołu (kolekcji):

Arsenał. Odbudowa Starego Rynku | 1956–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Tadeusz Stefan Kurkiewicz. Pierwszy rektor Akademii Medycznej | 1885–1962 | Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Prezentowana, imponująca kolekcja niemal 1000 dokumentów i fotografii ilustruje kolejne etapy życia profesora przedwojennego Uniwersytetu Poznańskiego, wykładowcy tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, a później profesora poznańskiej Akademii Medycznej i jej pierwszego rektora Tadeusza Kurkiewicza. W ciągu tych 77 lat, od 1885 do 1962 roku, na ziemiach polskich zmieniały się systemy polityczne i przetoczyły się dwie wojny światowe, dlatego zebrane w kolekcji obiekty stanowią zarazem cenne świadectwo tamtych burzliwych czasów. Największa część dokumentów i fotografii jest własnością Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (ofiarodawcą był prof. Andrzej Tykarski) oraz Archiwum Uniwersytetu Medycznego, stanowiąc bezterminowy depozyt Muzeum. Kilka dokumentów i zdjęć pochodzi ze zbiorów Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UMP, część fotografii udostępniła rodzina prof. Kurkiewicza, portret profesora w stroju rektorskim jest własnością prof. Andrzeja Tykarskiego, a fotografia asystentów z 18 marca 1934 roku znajduje się w archiwum rodzinnym doc. Szczepana Cofty.

Anna Poniedziałek, Łucja Stasik
Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Nazwa zespołu (kolekcji):

Tadeusz Stefan Kurkiewicz. Pierwszy rektor Akademii Medycznej | 1885–1962 | Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji:

864

Właściciel:

Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Tadeusz Stefan Kurkiewicz. Pierwszy rektor Akademii Medycznej | 1885–1962 | Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Plany Poznania | 1870–1944 | PTPN

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
W zbiorach specjalnych Biblioteki PTPN gromadzone są najcenniejsze archiwalia tej instytucji. W zasobach placówki znajduje się ponad 400 atlasów (najstarsze z XVI wieku) oraz ponad 1400 map i planów. CYRYL prezentuje niewielki fragment tej kolekcji złożony z 11 planów Poznania i okolicy.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Plany Poznania | 1870–1944 | PTPN

Liczba obiektów w kolekcji:

60

Właściciel:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk


Nazwa zespołu (kolekcji):

Plany Poznania | 1870–1944 | PTPN

Alfa. Domy Handlowo-Usługowe Centrum II | 1965–1969 | Dokumentacja WUiA UMP

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Publikowana kolekcja materiałów archiwalnych stanowi pełną dokumentację drugiego etapu powstawania zespołu Alfa (Centrum II) wytworzoną w latach 1965-69, od momentu pozyskania inwestora, który miał wynająć biurowce, przez inwentaryzację budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz wstępne plany konstrukcyjne i architektoniczne, aż po szczegółowe projekty i sposoby zagospodarowanie poszczególnych pomieszczeń biurowych i usługowych w kompleksie.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Alfa. Domy Handlowo-Usługowe Centrum II | 1965–1969 | Dokumentacja WUiA UMP

Liczba obiektów w kolekcji:

354

Właściciel:

Wydział Urbanistyki i Architektury UMP


Nazwa zespołu (kolekcji):

Alfa. Domy Handlowo-Usługowe Centrum II | 1965–1969 | Dokumentacja WUiA UMP

Żegluga na Warcie | 1935–1966 | Fotografie Jerzego Kujawy

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Przez kilkadziesiąt lat w domowym archiwum Jerzego Kujawy powstała kolekcja unikalnych fotografii, na których utrwaliła się historia poznańskiej towarowej żeglugi rzecznej. Najstarsze zdjęcia pochodzą z 1935 roku i należały do ojca Jerzego Ignacego, najnowsze wykonano w latach 90. XX wieku na Wielkopolaninie. Nigdzie wcześniej nie publikowane wzbogaciły warciański zbiór fotografii w CYRYLU.

Danuta Bartkowiak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Żegluga na Warcie | 1935–1966 | Fotografie Jerzego Kujawy

Liczba obiektów w kolekcji:

57

Właściciel:

Osoby prywatne


Nazwa zespołu (kolekcji):

Żegluga na Warcie | 1935–1966 | Fotografie Jerzego Kujawy

Kanonia przy ul. Ostrów Tumski 11. Nowe ustalenia naukowe | 2014 | Jerzy Borwiński

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Przeprowadzone badania kanonii i wnioski z nich płynące upoważniają do przesunięcia daty jej budowy na koniec lat 70. XV wieku. To odkrycie niewątpliwie przełomowe, a jego doniosłość polega na tym, że rzutuje ono na szeroki kontekst historycznej zabudowy Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Kanonia przy ul. Ostrów Tumski 11. Nowe ustalenia naukowe | 2014 | Jerzy Borwiński

Liczba obiektów w kolekcji:

8

Właściciel:

Jerzy Borwiński


Nazwa zespołu (kolekcji):

Kanonia przy ul. Ostrów Tumski 11. Nowe ustalenia naukowe | 2014 | Jerzy Borwiński

Pawilon Rzemiosła na Pewuce | 1929 | Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
W zbiorach Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej znajduje się ocalała z wojennej zawieruchy unikalna pamiątka – Album Pamiątkowe Wystawców Grupy Rzemiosła Rzeczypospolitej Polskiej na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 15. V. – 30. IX. 1929. Album oprawiony jest w czarne płótno introligatorskie ze złoconym napisem. Na każdej karcie znajduje się jedno zdjęcie o wymiarach 23x17 cm. Łącznie jest ich 74 i przedstawiają pawilon, jego wnętrze i podcienia. Autorem wszystkich zdjęć jest poznański fotograf Józefa Pucińskiego, który prowadził wówczas własny zakład fotograficzny przy ul. Ratajczaka 33. Wykonywanie fotografii na Powszechnej Wystawie Krajowej było obwarowane dość surowymi przepisami. Wstęp na wystawę z aparatem fotograficznym był możliwy po wykupieniu dodatkowego biletu w cenie 2 zł (zwykły bilet wstępu kosztował 4 zł), regulamin zabraniał jednak robienia zdjęć wewnątrz pawilonów, prawdopodobnie więc Puciński posiadał specjalne zezwolenie. Potwierdza to fakt, że obok woźnych Pewuki towarzyszył mu Wawrzyniec Kazimierz Juszczak, syndyk Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, prezes Zarządu Grupy Rzemiosł powołanej dla zorganizowania ekspozycji rzemiosła na PWK (pojawia się na zdjęciach w ciemnym garniturze). Obok syndyka Izby wraz z Pucińskim zwiedzał pawilon jeszcze jeden przedstawiciel Izby lub zarządu PWK, którego nie udało się dotąd zidentyfikować. Nie wiadomo też, kim była tajemnicza, sympatyczna dziewczynka w zakopiańskim stroju z drewnianą „ciupagą” dodająca zdjęciom wiele uroku. Być może była to córka (wnuczka?) jednego z owych dwóch panów lub samego fotografa i ktoś ją rozpozna?

Michał Krupski
Nazwa zespołu (kolekcji):

Pawilon Rzemiosła na Pewuce | 1929 | Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji:

76

Właściciel:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Pawilon Rzemiosła na Pewuce | 1929 | Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Życie. Nowoczesne czasopismo ilustrowane |1916–1918 | Ze zbiorów Krzysztofa Dzierzkowskiego

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
W drugim dziesięcioleciu XX wieku w Poznaniu ukazywał się interesujący periodyk, który dla obecnych mieszkańców miasta, a przede wszystkim badaczy jego dziejów jest niezwykle cenną kroniką dokumentującą życie kulturalne ówczesnego Poznania
Nazwa zespołu (kolekcji):

Życie. Nowoczesne czasopismo ilustrowane |1916–1918 | Ze zbiorów Krzysztofa Dzierzkowskiego

Liczba obiektów w kolekcji:

134

Właściciel:

Krzysztof Dzierzkowski


Nazwa zespołu (kolekcji):

Życie. Nowoczesne czasopismo ilustrowane |1916–1918 | Ze zbiorów Krzysztofa Dzierzkowskiego

Proces o cień osła | Teatr Animacji w Poznaniu | 2011

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Oto historia: pewien człowiek wynajął osła, aby na jego grzbiecie udać się do sąsiedniego miasta. W połowie drogi przyszło mu do głowy, by chwilę odpocząć w jego cieniu. Wtedy właściciel osła zażądał dodatkowej opłaty za korzystanie z cienia osła. Podróżnemu takie żądanie wydało się bez sensu, ponieważ cień jest częścią osła, a więc ten, kto wynajął całego osła, wynajął także jego cień. Ale właściciel osła był nieugięty i sprawa trafiła do sądu. Owa – z pozoru drobna – różnica zdań dała początek lawinie zdarzeń, w które uwikłane zostało całe miasto. Niezgodność w kwestii prawa własności skłóciła bezpośrednio zainteresowanych, a w rezultacie partie polityczne i ich liderów. Głupota pokonała zdrowy rozsądek, a trzeźwość myślenia poddała się zacietrzewieniu i partykularnym rozgrywkom. Historia wydaje się znajoma i brzmi zaskakująco współcześnie…
Sztuki szwajcarskiego dramaturga Friedricha Dürrenmatta charakteryzuje groteska, deformacja rzeczywistości, stawianie ważnych pytań moralno-filozoficznych. Twórcy spektaklu, zwracając uwagę na aktualność tekstu i atrakcyjność formy, zrealizowali „Proces” w konwencji politycznego kabaretu. Podkreślili uniwersalność poruszanych kwestii, a nie ich doraźność. Narastające tempo wydarzeń, wartka akcja, humor sytuacyjny, wyraźnie skonstruowane sylwetki głównych bohaterów, a także próba przyjrzenia się współczesnym, ale odwiecznym konfliktom czyni z „Procesu o cień osła” propozycję interesującą dla widza młodzieżowego.
Premiera spektaklu w inscenizacji i reżyserii Janusza Ryl-Krystianowskiego, z muzyką Roberta Łuczaka i niezwykłymi lalkami Ireneusza Domagały odbyła się 13 marca 2011 roku.

Katarzyna Grajewska
Nazwa zespołu (kolekcji):

Proces o cień osła | Teatr Animacji w Poznaniu | 2011

Liczba obiektów w kolekcji:

69

Właściciel:

Teatr Animacji w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Proces o cień osła | Teatr Animacji w Poznaniu | 2011

Biennale, koncerty, spektakle | 1986-2004 | Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Nazwa zespołu (kolekcji):

Biennale, koncerty, spektakle | 1986-2004 | Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji:

20

Właściciel:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Biennale, koncerty, spektakle | 1986-2004 | Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Teatr Polski. Programy | 1946–1964 | Biblioteka Raczyńskich

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Obszerna kolekcja ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich prezentuje programy spektakli wystawianych w Teatrze Polskim w latach 1946–1964, które przypominają o wielkich osobowościach, które w tamtych latach występowały w Poznaniu. Często były to występy gościnne, ale niejednokrotnie to właśnie na deskach poznańskiego teatru przyszli wielcy artyści rozpoczynali swoją karierę.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Teatr Polski. Programy | 1946–1964 | Biblioteka Raczyńskich

Liczba obiektów w kolekcji:

945

Właściciel:

Biblioteka Raczyńskich


Nazwa zespołu (kolekcji):

Teatr Polski. Programy | 1946–1964 | Biblioteka Raczyńskich

Warta z lotu ptaka | 2005–2014 | Fotografie Marka Kaczmarczyka

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
W 1993 roku Marek Kaczmarczyk, absolwent poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i magister rehabilitacji, związał się z Aeroklubem Poznańskim i zaczął latać. Od kiedy pamięta marzenie o lataniu wiązało się z marzeniem, by wzlecieć nad Poznań i zobaczyć swoje miasto z tej niecodziennej perspektywy. W 2005 roku zacząć rejestrować te unikalne obrazy. Rok później założył firmę AEROFOTO-KACZMARCZYK zajmującą się fotografią lotniczą i od tego czasu zaczął profesjonalnie dokumentować zmiany zachodzące w krajobrazie Poznania, ale także na terenie całego kraju. Z pokładu motoszybowca, samolotów, śmigłowców, motolotni, a nawet z balonów fotografował sztandarowe dla miasta i regionu inwestycje: budowę autostrady, Starego Browaru, Stadionu Miejskiego, rozbudowę Ławicy, budowę obwodnic miasta i ciągów komunikacyjnych, nowego wiaduktu w Antoninku, ronda Kaponiera, Term Maltańskich, nowego dworca i Zamku Królewskiego, montaż mostu Jordana i wiele innych. Dokumentował przyrodę, klęski żywiołowe, np. powódź w 2010 roku, i zmiany zachodzące w krajobrazie w wyniku działalności człowieka i sił natury. Kilkaset zdjęć opublikował w kilku albumach (Nad dachami Poznania, Nad ziemią kościańską, Gostyń i okolice na zdjęciach lotniczych, album promujący walory gminy Suchy Las). CYRYL pokazuje 61 fantastycznych fotografii Marka Kaczmarczyka, których motywem wiodącym jest Warta.

Danuta Bartkowiak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Warta z lotu ptaka | 2005–2014 | Fotografie Marka Kaczmarczyka

Liczba obiektów w kolekcji:

61

Właściciel:

Marek Kaczmarczyk


Nazwa zespołu (kolekcji):

Warta z lotu ptaka | 2005–2014 | Fotografie Marka Kaczmarczyka

Witraże Marii Powalisz-Bardońskiej | 1967–2005

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Cyryl prezentuje kilkadziesiąt zdigitalizowanych oryginalnych projektów witraży Marii Powalisz-Bardońskiej wykonanych dla katedr i kościołów w całej Polsce. Przeważająca część z nich została zrealizowana. Kolekcję uzupełniają zdjęcia artystki i listy gratulacyjne.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Witraże Marii Powalisz-Bardońskiej | 1967–2005

Liczba obiektów w kolekcji:

107

Właściciel:

Maria Powalisz-Bardońska, Wydawnictwo Miejskie Posnania


Nazwa zespołu (kolekcji):

Witraże Marii Powalisz-Bardońskiej | 1967–2005

Repertuar Opery poznańskiej | 1919–1939 | Teatr Wielki w Poznaniu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Na CYRYLU prezentujemy kolejną niezwykłą kolekcję z archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu. Większość prezentowanych obiektów to programy teatralne oraz biuletyny, które zawierają cenne informacje o wystawianych spektaklach, nazwiska i fotografie ich wykonawców oraz realizatorów.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Repertuar Opery poznańskiej | 1919–1939 | Teatr Wielki w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji:

1337

Właściciel:

Teatr Wielki w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Repertuar Opery poznańskiej | 1919–1939 | Teatr Wielki w Poznaniu

Copyright © 2013 Wydawnictwo Miejskie Posnania