Nasze zbiory liczą już:
23435 obiektów(y)
Facebook
 • Najnowsze kolekcje
 • Popularne
 • Promowane
 • Wyszukaj
  • Kolekcje
  • Obiekty
  Nazwa zespołu (kolekcji):
  Właściciel kolekcji:
  Partner:
  Typ obiektu:
  Data obiektu:   do:
  Miejsce:
  Autor/Twórca:
  Właściciel:

Teatr tańca Conrada Drzewieckiego | 1973–1985 | Fotografie Jacka Kulma

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kilkadziesiąt fotografii Jacka Kulma z 14 spektakli Polskiego Teatru Tańca oraz prób zespołu z okresu, kiedy kierował nim Drzewiecki, dzisiaj już legendarna postać polskiego baletu.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Teatr tańca Conrada Drzewieckiego | 1973–1985 | Fotografie Jacka Kulma

Liczba obiektów w kolekcji:

79

Właściciel:

Jacek Kulm


Nazwa zespołu (kolekcji):

Teatr tańca Conrada Drzewieckiego | 1973–1985 | Fotografie Jacka Kulma

Willa przy ul. Libelta | Projekty Stefana Cybichowskiego | 1930– 1931 | MKZ

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Ulica Libelta (początkowo Królewska) została wytyczona przed 1806 rokiem na terenie dawnego przedmieścia Kundorf, które pod koniec XVIII wieku Prusacy włączyli do Poznania w wyniku wielkiej akcji urbanistycznej kierowanej przez wybitnego niemieckiego architekta Davida Gilly`ego. Wcześniej na Kundorfie dominowały szlacheckie dworki ukryte w ogrodach, dopiero po przyłączeniu do miasta zaczęły tam powstawać piętrowe domy usytuowane wzdłuż głównej ulicy. Zabudowa dawnego przedmieścia została zahamowana po budowie pierścienia pruskich fortyfikacji, które przecięły ul. Królewską i jej część w kierunku Jeżyc pozostawiły poza bramami miasta. Po odzyskaniu niepodległości wzdłuż ul. Królewskiej stanęły liczne, okazałe wille, sprawiając, że z biegiem czasu teren ten stał się ekskluzywną dzielnicą zamieszkałą przez poznańskie elity – polityków, naukowców i artystów. Willa zaprojektowana przez Cybichowskiego dla dra Bolesława Pinkowskiego, poznańskiego radnego i generalnego radcy Banku Ziemstwa Kredytowego, idealnie wpisywała się w ten klimat i odzwierciedlała pozycję społeczną zleceniodawcy. Prezentowana kolekcja zawiera szczegółowe rzuty i przekroje poszczególnych kondygnacji budynku, projekty fasady, detale drzwi, okien i gzymsów, a nawet szczegółowe wytyczne dotyczące zdobienia sufitów i rozmieszczenia mebli. Na kalkach obok rysunków znajduje się adres, pod którym stanął budynek – Libelta 6. W wydanej w 2014 roku książce Szymona Piotra Kubiaka Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919–1939 autor pisze, że na projektach Cybichowskiego mylnie podano międzywojenny numer tej działki, a w rzeczywistości była to posesja 4a (s. 88).
Nazwa zespołu (kolekcji):

Willa przy ul. Libelta | Projekty Stefana Cybichowskiego | 1930– 1931 | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

78

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Willa przy ul. Libelta | Projekty Stefana Cybichowskiego | 1930– 1931 | MKZ

Przebudowa Teatru Polskiego | Projekty Stefana Cybichowskiego | 1928 | MKZ

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
W tej kolekcji CYRYL prezentuje projekty przebudowy Teatru Polskiego nadzorowanej przez Cybichowskiego. Jak wynika ze źródeł, pierwszy większy remont powstałego w 1875 roku budynku odbył się w 1920 roku i polegał przede wszystkim na renowacyjnych pracach malarskich. Dopiero w 1928 roku, przygotowując się do planowanego na maj 1929 roku otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej, podjęto decyzję o rozbudowie i unowocześnieniu gmachu teatru. Zadanie to powierzono Stefanowi Cybichowskiemu. Przeprowadzone prace objęły m.in. dostawieniu od frontu parterowej przybudówki, w której znaleźć się miały kasa, sekretariat i biuro dyrekcji teatru. Na jej dachu utworzono taras. Prezentowany zbiór szkiców i rysunków zawiera m.in. projekty drzwi, kinkietów, poręczy i mebli do nowych pomieszczeniach teatru. Uzupełniają go rzuty i rysunki przekrojowe całego budynku ze wszystkimi jego kondygnacjami i uwzględniające pomieszczenia powstałe w wyniku przebudowy.

Joanna Czech
Jerzy Borwiński
Paweł Michalak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Przebudowa Teatru Polskiego | Projekty Stefana Cybichowskiego | 1928 | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

48

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Przebudowa Teatru Polskiego | Projekty Stefana Cybichowskiego | 1928 | MKZ

Teatr Korina i Wiśniewskiego | 1990-2008 | Teatr Nowy w Poznaniu

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
W 1989 r. stanowisko dyrektora Teatru Nowego w Poznaniu objął Eugeniusz Korin, absolwent Instytutu Teatru, Muzyki i Kina w Petersburgu oraz Wydziału Aktorskiego i Reżyserskiego PWST w Warszawie. W Teatrze Nowym kontynuował on tradycję odważnej i ambitnej rozmowy z Widzem, utrzymując wysoki poziom artystyczny spektakli. W 2002 r. zastąpił go Janusz Wiśniewski, który zapoznał publiczność Teatru Nowego z teatrem autorskim, jarmarcznym, plastycznym, a w bogatym repertuarze pojawiały się także spektakle w reżyserii Krystyny Jandy, Waldemara Śmigasiewicza czy Waldemara Zawodzińskiego.
CYRYL prezentuje wyjątkową kolekcję zdjęć, scenariuszy i innego rodzaju materiałów dokumentujących 38 spektakli, niektórych wybitnych, które prezentowano na deskach Teatru Nowego za dyrekcji Korina i Wiśniewskiego. Dla miłośników, fanów i wielbicieli „Nowego”, a także teatru w ogóle – rzecz bezcenna.
Nazwa grupy kolekcji:

Teatr Korina i Wiśniewskiego | 1990-2008 | Teatr Nowy w Poznaniu

Liczba kolekcji w grupie:

38

Nazwa grupy kolekcji:

Teatr Korina i Wiśniewskiego | 1990-2008 | Teatr Nowy w Poznaniu

Dąbrówka | 1919-1956 | ZSO nr 10 w Poznaniu - VII LO i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
„Dąbrówka” jest jedną z najstarszych szkół żeńskich w Polsce. Uroczyste otwarcie siedziby szkoły przy ul. Młyńskiej nastąpiło 4 czerwca 1919 roku. Podstawowym celem „Dąbrówki” było wychowanie uczennic w duchu patriotycznym i religijnym oraz kształcenie aktywnych i świadomych swej roli życiowej i społecznej kobiet. W lutym 1945 szkoła utraciła swoją siedzibę – w czasie walk o Cytadelę gmachy uczelni przy ul. Młyńskiej legły w gruzach. 23 kwietnia 1945 roku Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Dąbrówki wznowiło normalne zajęcia w nienormalnych warunkach, zaś „Dąbrówka” stała się „szkołą wędrującą”. W latach 1945-48 nauka odbywała się kolejno w szkole przy ul. Mylnej, w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Matejki, w gmachu Collegium Marianum przy ul. Różanej, wreszcie w budynku po zlikwidowanym Gimnazjum im. Marii Magdaleny przy pl. Bernardyńskim. Od 1967 roku „Dąbrówka” jest placówką koedukacyjną. W 1979 roku szkoła funkcjonuje w gmachu przy ul. Żeromskiego.
Prezentowane w CYRYLU materiały są fragmentem najstarszych szkolnych archiwaliów. W zdecydowanej części są to zdjęcia uczennic i grona nauczycielskiego. Trafiły do CYRYLA dzięki pasji dawnych Dabrówczanek wiernych ideom głoszonym przez kolejne pokolenia twórców świetności uczelni.

Wacława Małecka
Grażyna Sobierajska-Mormol
(Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu)
Nazwa zespołu (kolekcji):

Dąbrówka | 1919-1956 | ZSO nr 10 w Poznaniu - VII LO i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki

Liczba obiektów w kolekcji:

315

Właściciel:

ZSO nr 10 w Poznaniu - VII LO i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki


Nazwa zespołu (kolekcji):

Dąbrówka | 1919-1956 | ZSO nr 10 w Poznaniu - VII LO i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki

Kamienice dochodowe Teatru Polskiego | Projekty | 1891-92 | MKZ

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
W zbiorach miejskiego konserwatora zabytków w Poznaniu zachował się cenny zbiór projektów dawnej kamienicy dochodowej Teatru Polskiego. Są to oryginalne rysunki wykonane przez architektów Jana Rakowicza, Wincentego Dylewskiego i Zygmunta Gorgolewskiego z lat 1891 i 1892. Były one podstawą budowy szczególnie znaczącego w historii Poznania budynku, który po II wojnie światowej zniknął z przestrzeni miasta.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Kamienice dochodowe Teatru Polskiego | Projekty | 1891-92 | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

14

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Kamienice dochodowe Teatru Polskiego | Projekty | 1891-92 | MKZ

Dzielnica Cesarska | 1900–1989 | Kolekcja pocztówek Romana Trojanowicza

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Kolejny zbiór wyjątkowych pocztówek Romana Trojanowicza pokazuje Dzielnicę Cesarską od momentu jej powstania i przemiany jej przestrzeni do początku lat 80. XX wieku. Dominują w nim widokówki z lat 1903-45, kiedy to mimo burzliwych dziejów dzielnica była jedną z najchętniej przedstawianych na poznańskich kartach pocztowych. Kolekcję uzupełniają pocztówki z najbliższych okolic Forum Cesarskiego – obecnego pl. Cyryla Ratajskiego oraz dzisiejszych ulic Gwarnej i Mielżyńskiego. Ta kolekcja to świetna lekcja historii zapisana na pozornie błahym, ale bardzo interesującym materiale, jakim z pewnością są pocztówki.

Paweł Michalak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Dzielnica Cesarska | 1900–1989 | Kolekcja pocztówek Romana Trojanowicza

Liczba obiektów w kolekcji:

72

Właściciel:

Roman Trojanowicz


Nazwa zespołu (kolekcji):

Dzielnica Cesarska | 1900–1989 | Kolekcja pocztówek Romana Trojanowicza

Rektor Heliodor Święcicki | 1854-1923 | PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego prof. Heliodor Święcicki po najwyższą uniwersytecką godność sięgnął w maju 1919 roku. Była ona z pewnością pięknym ukoronowaniem niezwykle pracowitego życia tego wybitnego patrioty i społecznika. Święcicki przyszedł na świat w Śremie, skąd po maturze udał się śladem swego zmarłego ojca na studia lekarskie do Wrocławia, które błyskawicznie ukończył, uzyskując w 1877 roku tytuł doktora wraz z dyplomem lekarza medycyny oraz chirurgii. W styczniu 1878 roku po dobyciu obowiązkowych praktyk w Dreźnie zamieszkał w Poznaniu, gdzie szybko zdobył uznanie, odgrywając z czasem coraz większą rolę wśród polskich elit miasta.
Wreszcie w 1915 roku Święcicki objął stanowisko prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które dzięki niezwykle korzystnemu dla sprawy polskiej rozwojowi sytuacji międzynarodowej stało się w owym czasie naturalną platformą dla urzeczywistnienia marzeń kilku pokoleń poznańskich inteligentów dążących do założenia w ich mieście uniwersytetu. Nic zatem dziwnego, że to właśnie on stanął na czele Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu, nazwanej później „Komisją Uniwersytecką”, stając się tym samym oczywistym kandydatem do przywdziania rektorskiej togi. Godność tę sprawował aż do śmierci w październiku 1923 roku.
Jakiś czas temu zamieściliśmy na CYRYLU bogaty zbiór fotografii dokumentujących barwny życiorys prof. Stefana Dąbrowskiego, zapowiadając jednocześnie publikację kolejnych materiałów związanych z dziejami Uniwersytetu Poznańskiego przechowywanych w zasobach poznańskiego Oddziału Archiwum PAN. Czyniąc zadość owej obietnicy, publikujemy pierwszą część obszernej kolekcji poświęconej pierwszemu rektorowi Almae Matris Posnaniensis, którą sukcesywnie będziemy uzupełniali o kolejne materiały archiwalne.

Piotr Grzelczak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Rektor Heliodor Święcicki | 1854-1923 | PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji:

50

Właściciel:

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Rektor Heliodor Święcicki | 1854-1923 | PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu

Studencki klub Nurt | Lata 60. XX wieku | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Klub Nurt rozpoczął działalność w 1960 roku w jednym z budynków w zespole akademików przy ul. Dożynkowej na Winogradach. Największą sławę i chwałę przyniósł mu Studencki Teatr Nurt funkcjonujący początkowo jako Estrada Winogrady. W latach 60. i 70. Nurt był jednym z najlepszych teatrów studenckich w kraju.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Studencki klub Nurt | Lata 60. XX wieku | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Liczba obiektów w kolekcji:

190

Właściciel:

Jerzy Nowakowski


Nazwa zespołu (kolekcji):

Studencki klub Nurt | Lata 60. XX wieku | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Warta | 1955–2005

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Warta w trzech odsłonach trzech fotografów. A właściwie dwóch, bo drugi nie był fotografem, lecz ostatnim poznańskim szyprem.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Warta | 1955–2005

Liczba obiektów w kolekcji:

74

Właściciel:

Osoby prywatne


Nazwa zespołu (kolekcji):

Warta | 1955–2005

Dębiec | lata 70. i 80. XX wieku | Fotografie Wiktora i Fertyka

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Prezentowana kolekcja dębieckich zdjęć to też początek. Początek podwójny – prezentacji dzielnicy Dębiec w CYRYLU i początek cyklu dzielnicowego, który mamy zamiar umieszczać na portalu z dużą konsekwencją. Prosimy wszystkich mieszkańców Dębca, moich kolegów ze szkoły i podwórka, sąsiadów, którzy mieszkali tu od lat 60., a może i wcześniej, o kontakt z CYRYLEM i uzupełnianie tej kolekcji o swoje prywatne zdjęcia (dania@wm.poznan.pl). Może uda się utworzyć na portalu coś na kształt wielkiej prezentacji Dębca, której nie ma w żadnym innym miejscu. Byłoby wspaniale! Tymczasem w zamieszczonym zbiorze fotografii znajdują się dwie większe całości: zdjęcia Michała Fertyka z lat 70., które przyniósł do CYRYLA Piotr Ciesielski z przewodnicy@popoznaniu.pl i fotografie Stanisława Wiktora, który mieszkał przy ul. Osinowej i chyba był naczelnym fotografem Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. św. Szczepana, bo w jego zbiorach znajduje się kilkaset zdjęć z różnych uroczystości szkolnych z lat 70. i 80. XX wieku. Wszyscy, którzy do tej szkoły chodzili w tych latach, koniecznie powinni te zdjęcia obejrzeć – to, że na nich są, jest bardzo prawdopodobne.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Dębiec | lata 70. i 80. XX wieku | Fotografie Wiktora i Fertyka

Liczba obiektów w kolekcji:

506

Właściciel:

Michał Fertyk i Stanisław Wiktor


Nazwa zespołu (kolekcji):

Dębiec | lata 70. i 80. XX wieku | Fotografie Wiktora i Fertyka

Łazarska „Ósemka” | 1984–1985 | Fotografie Stanisława Wiktora

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Poznański fotograf Stanisław Wiktor jest autorem imponującej liczby zdjęć. Trzy lata temu uznał, że nadszedł czas, by pokaźnych rozmiarów kolekcję przekazać instytucji, która ją w odpowiednich warunkach przechowa – dla potomności, jak powiedział.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Łazarska „Ósemka” | 1984–1985 | Fotografie Stanisława Wiktora

Liczba obiektów w kolekcji:

120

Właściciel:

Stanisław Wiktor


Nazwa zespołu (kolekcji):

Łazarska „Ósemka” | 1984–1985 | Fotografie Stanisława Wiktora

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Prezentowana kolekcja, która trafiła do CYRYLA dzięki synowej Stefana Sawickiego Marii Sawickiej, zawiera kilkaset fotografii i dokumentów różnej proweniencji i układa się w interesującą historię długiego i pracowitego życia tego wybitnego poznańskiego architekta. Znajdziemy w niej zdjęcia (większość autorstwa znanego poznańskiego fotografa Romana S. Ulatowskiego) kilkunastu realizacji projektów Sawickiego, świadectwa i dyplomy dokumentujące kolejne szczeble jego edukacji, korespondencję, pisma i druki urzędowe, wreszcie własnoręcznie spisywane życiorysy i dokumenty o charakterze prywatnym. Publikując na naszym portalu tę bogatą, różnorodną, a co najważniejsze nie znaną dotychczas kolekcję popularyzującą oraz przywracającą szerszej publiczności jednego z najbardziej zasłużonych budowniczych Poznania, wypada na koniec wyrazić życzenie, by stała się ona skutecznym bodźcem do dalszych, również tych już stricte naukowych dociekań mu poświęconych.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Liczba obiektów w kolekcji:

349

Właściciel:

Maria Sawicka


Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Dekada | Poznań w latach 60. XX wieku | Archiwum Kroniki Miasta Poznania

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Lata 60. – czasy „małej stabilizacji” i jedynej słusznej ideologii, dekada smutna i siermiężna, ale ożywiona życiem studenckim, rozświetlona neonami i z oknem na świat w postaci Międzynarodowych Targów Poznańskich, miasta kolorów w mieście szarości. Po ożywczej fali, którą przyniosła popaździernikowa Odwilż, znowu nastały czasy ponure, mroczne i nijakie...
Nazwa zespołu (kolekcji):

Dekada | Poznań w latach 60. XX wieku | Archiwum Kroniki Miasta Poznania

Liczba obiektów w kolekcji:

362

Właściciel:

Kronika Miasta Poznania


Nazwa zespołu (kolekcji):

Dekada | Poznań w latach 60. XX wieku | Archiwum Kroniki Miasta Poznania

Katedra i dzielnica prawobrzeżna | 1929–1939 | Fotografie Romana Stefana Ulatowskiego

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Roman Stefan Ulatowski, jeden z najwybitniejszych fotografów polskich dwudziestolecia międzywojennego, wydał serię pięknie oprawionych tek z własnymi zdjęciami z terenu Poznania i Wielkopolski. Ukazały się 24 tytuły, wszystkie nakładem autora. W każdej z nich znajduje się kilkadziesiąt plansz z wklejonymi, oryginalnymi zdjęciami dokumentującymi najważniejsze zabytki i najciekawsze obiekty Poznania i Wielkopolski oraz dzieła eksponowane w Salonie Sztuki na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 roku w Poznaniu. Ulatowski wybrał je z tysięcy gromadzonych przez lata negatywów przechowywanych w domowym archiwum i rzadko udostępnianych.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Katedra i dzielnica prawobrzeżna | 1929–1939 | Fotografie Romana Stefana Ulatowskiego

Liczba obiektów w kolekcji:

62

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Katedra i dzielnica prawobrzeżna | 1929–1939 | Fotografie Romana Stefana Ulatowskiego

Copyright © 2013 Wydawnictwo Miejskie Posnania