Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już: 39482 obiektów(y)
Facebook
 • Najnowsze kolekcje
 • Popularne
 • Promowane
 • Kolekcje A-Z
 • Wyszukaj
  • Obiekty
  • Kolekcje
  Data obiektu:   do:
  Miejsce:
  Autor/Twórca:
  Właściciel:
  Nazwa zespołu (kolekcji):
  Właściciel kolekcji:
  Partner:

Wieżowiec Miastoprojektu |1948-51

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Biurowiec Miastoprojektu przez lata był najwyższym budynkiem w Poznaniu i pierwszym, który nazywano wieżowcem. Bardzo długo wyraźnie górował nad okolicą, a kamienna okładzina dodawała powagi ministerialnym agendom.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Wieżowiec Miastoprojektu |1948-51

Liczba obiektów w kolekcji:

19

Właściciel:

Janusz Konopiński


Nazwa zespołu (kolekcji):

Wieżowiec Miastoprojektu |1948-51

Jeżyce i Sołacz | 1900–1989 | Kolekcja pocztówek Romana Trojanowicza

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Intensywny rozwój podpoznańskiej wsi Jeżyce rozpoczął się w XVIII wieku wraz z osiedleniem się tam kolonistów z Bambergu. Kiedy w XIX wieku podjęto decyzję o zamknięciu Poznania w murach twierdzy, rozwój ten został z oczywistych względów zahamowany, jednak mimo to w 2. połowie tego stulecia na Jeżycach funkcjonowały instytucje ważne dla życie miasta, takie jak dworzec kolejowy czy Ogród Zoologiczny. Rezygnacja z idei miasta twierdzy i przyłączenie Jeżyc na początku XX wieku do Poznania przyczyniły się do błyskawicznego rozkwitu dzielnicy. Lata 1900-14 to okres imponującego rozwoju urbanistycznego dawnej wsi, dzięki któremu Jeżyce przekształciły się w wielkomiejską dzielnicę o zróżnicowanej, w większości reprezentacyjnej zabudowie.
Przekształcenia urbanistyczne i społeczne Jeżyc w dużym stopniu generowały kierunek rozwoju pobliskiego Sołacza. Na początku XX wieku podjęto decyzję o utworzeniu na jego terenie prestiżowej dzielnicy willowej, a realizację tego projektu urbanistycznego powierzono Josephowi Stübbenowi, autorowi m.in. koncepcji budowy Dzielnicy Cesarskiej. Efekt tych prac był na tyle zadowalający, że po odzyskaniu niepodległości Sołacz utrzymał swój elitarny charakter. Stał się dzielnicą zamieszkałą przez inteligencję – architektów, lekarzy, prawników, profesurę, a także przedstawicieli poznańskich elit finansowych – bankierów czy bogatych kupców.
Dzisiaj Sołacz to przede wszystkim duża ilość zieleni, przepiękne kasztanowce wzdłuż al. Wielkopolskiej, a przede wszystkim park Sołacki. Jeżyce zaś to Rynek Jeżycki, wspaniałe, secesyjne kamienice i miejsce kulturalnego fermentu. Wszystko to sprawia, że przez wielu poznaniaków dzielnice te uznawane są za najbardziej urokliwe miejsca na planie miasta. Prezentowane pocztówki i kilka zachwyt ten niewątpliwie ugruntowują.

Paweł Michalak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Jeżyce i Sołacz | 1900–1989 | Kolekcja pocztówek Romana Trojanowicza

Liczba obiektów w kolekcji:

22

Właściciel:

Roman Trojanowicz


Nazwa zespołu (kolekcji):

Jeżyce i Sołacz | 1900–1989 | Kolekcja pocztówek Romana Trojanowicza

Kwartet | Teatr Nowy w Poznaniu | 2007

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Nazwa zespołu (kolekcji):

Kwartet | Teatr Nowy w Poznaniu | 2007

Liczba obiektów w kolekcji:

115

Właściciel:

Teatr Nowy w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Kwartet | Teatr Nowy w Poznaniu | 2007

Król Ryszard III | Teatr Nowy w Poznaniu | 2003

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Nazwa zespołu (kolekcji):

Król Ryszard III | Teatr Nowy w Poznaniu | 2003

Liczba obiektów w kolekcji:

254

Właściciel:

Teatr Nowy w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Król Ryszard III | Teatr Nowy w Poznaniu | 2003

Trucizna Teatru | Teatr Nowy w Poznaniu | 1993

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Nazwa zespołu (kolekcji):

Trucizna Teatru | Teatr Nowy w Poznaniu | 1993

Liczba obiektów w kolekcji:

46

Właściciel:

Teatr Nowy w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Trucizna Teatru | Teatr Nowy w Poznaniu | 1993

Zamek Cesarski | 1910–1956 | Pocztówki Macieja Szymaniaka

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Zamek Cesarski był najważniejszą, centralnie usytuowaną budowlą imponującego Forum Cesarskiego (zwanego też Dzielnicą Cesarską), które zajęło rozległy obszar na zachód od rozebranych, dziewiętnastowiecznych fortyfikacji i zniwelowanych wałów otaczających dawną twierdzę
Nazwa zespołu (kolekcji):

Zamek Cesarski | 1910–1956 | Pocztówki Macieja Szymaniaka

Liczba obiektów w kolekcji:

20

Właściciel:

Maciej Szymaniak


Nazwa zespołu (kolekcji):

Zamek Cesarski | 1910–1956 | Pocztówki Macieja Szymaniaka

Stary Rynek. Powojenna odbudowa | 1954–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
CYRYL udostępnia 700 dokumentów związanych z jedną z największych akcji budowalnych w dziejach Poznania, która w olbrzymim stopniu zadecydowała o tym, jak dzisiaj wygląda centrum miasta. Tylko budowa średniowiecznych murów miejskich może się z nią równać. Wszystkie materiały zostały pokazane publicznie po raz pierwszy.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Stary Rynek. Powojenna odbudowa | 1954–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Liczba obiektów w kolekcji:

691

Właściciel:

Wydział Urbanistyki i Architektury UMP


Nazwa zespołu (kolekcji):

Stary Rynek. Powojenna odbudowa | 1954–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Sukiennice. Odbudowa Starego Rynku | 1959–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Publikowana kolekcja dokumentów z lat 1959-62 stanowi ostateczny efekt dyskusji, kiedy komisja konserwatorska zaakceptowała nowoczesny projekt odbudowy sukiennic
Nazwa zespołu (kolekcji):

Sukiennice. Odbudowa Starego Rynku | 1959–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Liczba obiektów w kolekcji:

282

Właściciel:

Wydział Urbanistyki i Architektury UMP


Nazwa zespołu (kolekcji):

Sukiennice. Odbudowa Starego Rynku | 1959–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Poznań na stereofotografiach | 1934–1938 | Kolekcja Kingi Poradowskiej-Banaszek | Galeria Miejska Arsenał

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Stereofotografie wchodzące w skład kolekcji Kingi Poradowskiej-Banaszek stanowią niezwykłą próbę uchwycenia nastroju międzywojennego Poznania z perspektywy Stefana Bolesława Poradowskiego – poznańskiego kompozytora, teoretyka muzyki, dyrygenta i pedagoga, dziadka właścicielki zbioru
Nazwa zespołu (kolekcji):

Poznań na stereofotografiach | 1934–1938 | Kolekcja Kingi Poradowskiej-Banaszek | Galeria Miejska Arsenał

Liczba obiektów w kolekcji:

60

Właściciel:

Kinga Poradowska-Banaszek


Nazwa zespołu (kolekcji):

Poznań na stereofotografiach | 1934–1938 | Kolekcja Kingi Poradowskiej-Banaszek | Galeria Miejska Arsenał

Klub "Od nowa" | 1965–1968 | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Klub „Od nowa” był miejscem wymiany poglądów, dyskusji i prezentacji twórczości młodych pisarzy, poetów, publicystów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów i muzyków, a na spotkania i prelekcje zapraszano wybitnych twórców
Nazwa zespołu (kolekcji):

Klub "Od nowa" | 1965–1968 | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Liczba obiektów w kolekcji:

242

Właściciel:

Jerzy Nowakowski


Nazwa zespołu (kolekcji):

Klub "Od nowa" | 1965–1968 | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Arsenał. Odbudowa Starego Rynku | 1956–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Publikowana kolekcja dokumentów przechowywana w archiwum Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania stanowi bardzo ciekawy zbiór wcześniej nie publikowanych materiałów dotyczących, jednego z najbardziej kontrowersyjnych budynków w powojennym Poznaniu – Arsenału (dzisiaj siedziba Galerii Miejskiej Arsenał). Kolekcja obfituje w dużą ilość planów, przekrojów, rzutów, wśród których oprócz technicznej dokumentacji dotyczącej instalacji znajdują się również bardzo ciekawe, niezrealizowane projekty.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Arsenał. Odbudowa Starego Rynku | 1956–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Liczba obiektów w kolekcji:

277

Właściciel:

Wydział Urbanistyki i Architektury UMP


Nazwa zespołu (kolekcji):

Arsenał. Odbudowa Starego Rynku | 1956–1962 | Dokumentacja WUiA UMP

Tadeusz Stefan Kurkiewicz. Pierwszy rektor Akademii Medycznej | 1885–1962 | Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Prezentowana, imponująca kolekcja niemal 1000 dokumentów i fotografii ilustruje kolejne etapy życia profesora przedwojennego Uniwersytetu Poznańskiego, wykładowcy tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, a później profesora poznańskiej Akademii Medycznej i jej pierwszego rektora Tadeusza Kurkiewicza. W ciągu tych 77 lat, od 1885 do 1962 roku, na ziemiach polskich zmieniały się systemy polityczne i przetoczyły się dwie wojny światowe, dlatego zebrane w kolekcji obiekty stanowią zarazem cenne świadectwo tamtych burzliwych czasów. Największa część dokumentów i fotografii jest własnością Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (ofiarodawcą był prof. Andrzej Tykarski) oraz Archiwum Uniwersytetu Medycznego, stanowiąc bezterminowy depozyt Muzeum. Kilka dokumentów i zdjęć pochodzi ze zbiorów Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UMP, część fotografii udostępniła rodzina prof. Kurkiewicza, portret profesora w stroju rektorskim jest własnością prof. Andrzeja Tykarskiego, a fotografia asystentów z 18 marca 1934 roku znajduje się w archiwum rodzinnym doc. Szczepana Cofty.

Anna Poniedziałek, Łucja Stasik
Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Nazwa zespołu (kolekcji):

Tadeusz Stefan Kurkiewicz. Pierwszy rektor Akademii Medycznej | 1885–1962 | Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji:

863

Właściciel:

Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Tadeusz Stefan Kurkiewicz. Pierwszy rektor Akademii Medycznej | 1885–1962 | Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Plany Poznania | 1870–1944 | PTPN

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
W zbiorach specjalnych Biblioteki PTPN gromadzone są najcenniejsze archiwalia tej instytucji. W zasobach placówki znajduje się ponad 400 atlasów (najstarsze z XVI wieku) oraz ponad 1400 map i planów. CYRYL prezentuje niewielki fragment tej kolekcji złożony z 11 planów Poznania i okolicy.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Plany Poznania | 1870–1944 | PTPN

Liczba obiektów w kolekcji:

60

Właściciel:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk


Nazwa zespołu (kolekcji):

Plany Poznania | 1870–1944 | PTPN

Alfa. Domy Handlowo-Usługowe Centrum II | 1965–1969 | Dokumentacja WUiA UMP

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Publikowana kolekcja materiałów archiwalnych stanowi pełną dokumentację drugiego etapu powstawania zespołu Alfa (Centrum II) wytworzoną w latach 1965-69, od momentu pozyskania inwestora, który miał wynająć biurowce, przez inwentaryzację budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz wstępne plany konstrukcyjne i architektoniczne, aż po szczegółowe projekty i sposoby zagospodarowanie poszczególnych pomieszczeń biurowych i usługowych w kompleksie.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Alfa. Domy Handlowo-Usługowe Centrum II | 1965–1969 | Dokumentacja WUiA UMP

Liczba obiektów w kolekcji:

354

Właściciel:

Wydział Urbanistyki i Architektury UMP


Nazwa zespołu (kolekcji):

Alfa. Domy Handlowo-Usługowe Centrum II | 1965–1969 | Dokumentacja WUiA UMP

Żegluga na Warcie | 1935–1966 | Fotografie Jerzego Kujawy

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Przez kilkadziesiąt lat w domowym archiwum Jerzego Kujawy powstała kolekcja unikalnych fotografii, na których utrwaliła się historia poznańskiej towarowej żeglugi rzecznej. Najstarsze zdjęcia pochodzą z 1935 roku i należały do ojca Jerzego Ignacego, najnowsze wykonano w latach 90. XX wieku na Wielkopolaninie. Nigdzie wcześniej nie publikowane wzbogaciły warciański zbiór fotografii w CYRYLU.

Danuta Bartkowiak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Żegluga na Warcie | 1935–1966 | Fotografie Jerzego Kujawy

Liczba obiektów w kolekcji:

57

Właściciel:

Osoby prywatne


Nazwa zespołu (kolekcji):

Żegluga na Warcie | 1935–1966 | Fotografie Jerzego Kujawy

Kanonia przy ul. Ostrów Tumski 11. Nowe ustalenia naukowe | 2014 | Jerzy Borwiński

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Przeprowadzone badania kanonii i wnioski z nich płynące upoważniają do przesunięcia daty jej budowy na koniec lat 70. XV wieku. To odkrycie niewątpliwie przełomowe, a jego doniosłość polega na tym, że rzutuje ono na szeroki kontekst historycznej zabudowy Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Kanonia przy ul. Ostrów Tumski 11. Nowe ustalenia naukowe | 2014 | Jerzy Borwiński

Liczba obiektów w kolekcji:

8

Właściciel:

Jerzy Borwiński


Nazwa zespołu (kolekcji):

Kanonia przy ul. Ostrów Tumski 11. Nowe ustalenia naukowe | 2014 | Jerzy Borwiński

Pawilon Rzemiosła na Pewuce | 1929 | Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
W zbiorach Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej znajduje się ocalała z wojennej zawieruchy unikalna pamiątka – Album Pamiątkowe Wystawców Grupy Rzemiosła Rzeczypospolitej Polskiej na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 15. V. – 30. IX. 1929. Album oprawiony jest w czarne płótno introligatorskie ze złoconym napisem. Na każdej karcie znajduje się jedno zdjęcie o wymiarach 23x17 cm. Łącznie jest ich 74 i przedstawiają pawilon, jego wnętrze i podcienia. Autorem wszystkich zdjęć jest poznański fotograf Józefa Pucińskiego, który prowadził wówczas własny zakład fotograficzny przy ul. Ratajczaka 33. Wykonywanie fotografii na Powszechnej Wystawie Krajowej było obwarowane dość surowymi przepisami. Wstęp na wystawę z aparatem fotograficznym był możliwy po wykupieniu dodatkowego biletu w cenie 2 zł (zwykły bilet wstępu kosztował 4 zł), regulamin zabraniał jednak robienia zdjęć wewnątrz pawilonów, prawdopodobnie więc Puciński posiadał specjalne zezwolenie. Potwierdza to fakt, że obok woźnych Pewuki towarzyszył mu Wawrzyniec Kazimierz Juszczak, syndyk Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, prezes Zarządu Grupy Rzemiosł powołanej dla zorganizowania ekspozycji rzemiosła na PWK (pojawia się na zdjęciach w ciemnym garniturze). Obok syndyka Izby wraz z Pucińskim zwiedzał pawilon jeszcze jeden przedstawiciel Izby lub zarządu PWK, którego nie udało się dotąd zidentyfikować. Nie wiadomo też, kim była tajemnicza, sympatyczna dziewczynka w zakopiańskim stroju z drewnianą „ciupagą” dodająca zdjęciom wiele uroku. Być może była to córka (wnuczka?) jednego z owych dwóch panów lub samego fotografa i ktoś ją rozpozna?

Michał Krupski
Nazwa zespołu (kolekcji):

Pawilon Rzemiosła na Pewuce | 1929 | Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji:

76

Właściciel:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Pawilon Rzemiosła na Pewuce | 1929 | Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Życie. Nowoczesne czasopismo ilustrowane |1916–1918 | Ze zbiorów Krzysztofa Dzierzkowskiego

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
W drugim dziesięcioleciu XX wieku w Poznaniu ukazywał się interesujący periodyk, który dla obecnych mieszkańców miasta, a przede wszystkim badaczy jego dziejów jest niezwykle cenną kroniką dokumentującą życie kulturalne ówczesnego Poznania
Nazwa zespołu (kolekcji):

Życie. Nowoczesne czasopismo ilustrowane |1916–1918 | Ze zbiorów Krzysztofa Dzierzkowskiego

Liczba obiektów w kolekcji:

134

Właściciel:

Krzysztof Dzierzkowski


Nazwa zespołu (kolekcji):

Życie. Nowoczesne czasopismo ilustrowane |1916–1918 | Ze zbiorów Krzysztofa Dzierzkowskiego

Biennale, koncerty, spektakle | 1986-2004 | Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Nazwa zespołu (kolekcji):

Biennale, koncerty, spektakle | 1986-2004 | Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji:

20

Właściciel:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Biennale, koncerty, spektakle | 1986-2004 | Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Teatr Polski. Programy | 1946–1964 | Biblioteka Raczyńskich

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Obszerna kolekcja ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich prezentuje programy spektakli wystawianych w Teatrze Polskim w latach 1946–1964, które przypominają o wielkich osobowościach, które w tamtych latach występowały w Poznaniu. Często były to występy gościnne, ale niejednokrotnie to właśnie na deskach poznańskiego teatru przyszli wielcy artyści rozpoczynali swoją karierę.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Teatr Polski. Programy | 1946–1964 | Biblioteka Raczyńskich

Liczba obiektów w kolekcji:

945

Właściciel:

Biblioteka Raczyńskich


Nazwa zespołu (kolekcji):

Teatr Polski. Programy | 1946–1964 | Biblioteka Raczyńskich

Copyright © 2013 Wydawnictwo Miejskie Posnania