Nasze zbiory liczą już:
11797 obiektów(y)
Facebook
 • Najnowsze kolekcje
 • Popularne
 • Promowane
 • Wyszukaj
  • Kolekcje
  • Obiekty
  Nazwa zespołu (kolekcji):
  Właściciel kolekcji:
  Partner:
  Typ obiektu:
  Data obiektu:   do:
  Miejsce:
  Autor/Twórca:
  Właściciel:

Spektakle, próby, improwizacje | Teatr Ósmego Dnia | 1986–2004

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Nazwa zespołu (kolekcji):

Spektakle, próby, improwizacje | Teatr Ósmego Dnia | 1986–2004

Liczba obiektów w kolekcji:

3

Właściciel:

Teatr Ósmego Dnia


Nazwa zespołu (kolekcji):

Spektakle, próby, improwizacje | Teatr Ósmego Dnia | 1986–2004

Fira | 1927–1939 | Projekt Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Fira Mełamedzon-Salańska urodziła się w 1915 roku w Charkowie. Jej ojciec był rosyjskim Żydem, matka – polską Żydówką. W 1927 roku rodzina Mełamedzonów przeprowadziła się do Poznania, gdzie ojciec Firy Abram otworzył przy Starym Rynku sklep z konfekcją męską. Krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej dwudziestoczteroletnia Fira z rodzicami wyjechała do Palestyny. Do Poznania i do Polski nigdy nie wróciła, 75 lat mieszkała w Jerozolimie, zmarła 7 maja 2014 roku, mając 99 lat. Do ostatnich dni życia zachowała świetną pamięć, znakomicie mówiła po polsku i nie wyglądała na swoje prawie sto lat.
Kiedy Fira na zawsze opuszczała Poznań, zabrała z sobą sześć albumów fotograficznych, a w nich około 1300 zdjęć. Większość została wykonana w Poznaniu. Albumy Firy stały się podstawą świetnego projektu zrealizowanego przez zespół czterech osób: Andrzeja Niziołka, Ksenię Kosakowską (autorów), Tomasza Adamskiego i Tomasza Niziołka. Zebrali wspomnienia Firy Mełamedzon, zreprodukowali fotografie z jej albumów, wydali książkę album i utworzyli stronę internetową.
W CYRYLU publikujemy 10 zdjęć Firy udostępnionych przez twórców projektu. Każdy, kogo zaciekawią, może wejść na portal www.fira1915.pl, obejrzeć kolejnych kilkaset.

Nazwa zespołu (kolekcji):

Fira | 1927–1939 | Projekt Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu

Liczba obiektów w kolekcji:

15

Właściciel:

Osoby prywatne


Nazwa zespołu (kolekcji):

Fira | 1927–1939 | Projekt Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu

Wystawy sztuki współczesnej w CBWA | 1957-59 | Galeria Miejska Arsenał

Przykład obiektów w grupie
Opis grupy
W maju 1949 roku powstało Centralne Biura Wystaw Artystycznych (CBWA), ogólnopolska instytucja wystawiennicza z delegaturami w całym kraju podległa Ministerstwu Kultury i Sztuki. W Poznaniu na oddział CBWA przemianowano Salon Sztuk Plastycznych przy Al. Marcinkowskiego 28. Tam otwarto około 50 pierwszych wystaw, ale ze względu na szczupłość miejsca część z nich odbywała się w siedzibie ZPAP Okręgu Poznańskiego przy ul. 27 Grudnia 4 i w Klubie MPiK przy ul. Ratajczaka 39. W 1957 roku poznański oddział CBWA przeniesiono do Odwachu na Stary Rynek. Na inaugurację nowej siedziby 24 listopada tego roku przygotowano otwarcie Wystawy jesiennej Okręgu Poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.
Nazwa grupy kolekcji:

Wystawy sztuki współczesnej w CBWA | 1957-59 | Galeria Miejska Arsenał

Liczba kolekcji w grupie:

16

Nazwa grupy kolekcji:

Wystawy sztuki współczesnej w CBWA | 1957-59 | Galeria Miejska Arsenał

Rektor Uniwersytetu Poznańskiego prof. Stefan Dąbrowski 1877-1947 | Archiwum PAN Oddział w Poznaniu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Uwielbiany przez studentów prof. Stefan Dąbrowski nie był poznańczykiem z urodzenia. Droga, która w 1920 roku zawiodła go w mury „smarkatego uniwersytetu”, jak w środowisku naukowym nazywano niekiedy młodą poznańską uczelnię, wiodła przez Warszawę, gdzie ukończył medycynę, a także Paryż i Lwów. Szybko się jednak w Poznaniu zadomowił, sięgając z czasem po kolejne uniwersyteckie zaszczyty. Ukoronowaniem jego błyskotliwej kariery była funkcja dziekana Wydziału Lekarskiego (1937–39) i wreszcie stanowisko rektora, na które został wybrany w 1939 roku. Tę najwyższą uniwersytecką godność mógł jednak objąć dopiero po zakończeniu II wojny światowej i mimo ogromnych zasług w pracy na rzecz pogrążonego w powojennym chaosie Uniwersytetu Poznańskiego nie dane mu było sprawować jej zbyt długo. Wszystko za sprawą permanentnego nacisku ze strony instalującej się właśnie w kraju „ludowej” władzy, dla której ten blisko związany z Kościołem prominentny przedstawiciel przedwojennej endecji był skrajnie niewygodny, co ostatecznie doprowadziło do jego wymuszonego urlopowania w kwietniu 1946 roku. Niewybredna nagonka ze strony władz oraz usłużnej jej prasy z całą pewnością nie sprzyjały nienajlepszemu już zdrowiu prof. Dąbrowskiego. Zmarł w marcu 1947 roku, a jego pogrzeb stał się dla poznańskiego środowiska akademickiego sukcesywnie pozbawianego przynależnej mu autonomii nie tylko okazją do publicznego oddania hołdu swojemu Rektorowi, ale również zademonstrowania wciąż wyjątkowo silnej i głęboko osadzonej w tradycji II RP grupowej więzi.
W publikowanym zbiorze znajdują się fotografie rodzinne, towarzyskie i zawodowe. Najważniejszym elementem kolekcji jest jednak seria kilkudziesięciu zdjęć wykonanych w czasie uroczystości żałobnych towarzyszących pogrzebowi rektora Dąbrowskiego. Za ich sprawą nie tylko możemy wziąć udział w tej podniosłej ceremonii, ale również zobaczyć okaleczone wojną ulice Poznania.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Rektor Uniwersytetu Poznańskiego prof. Stefan Dąbrowski 1877-1947 | Archiwum PAN Oddział w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji:

55

Właściciel:

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Rektor Uniwersytetu Poznańskiego prof. Stefan Dąbrowski 1877-1947 | Archiwum PAN Oddział w Poznaniu

Plany Poznania | 1945–1993 | Archiwum Państwowe w Poznaniu

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Prezentacja kolekcji unikatowych planów Poznania w CYRYLU to wydarzenie w dziejach miasta bez precedensu. Do tej pory nigdy i nigdzie plany Poznania nie były udostępniane w takiej liczbie w jednym miejscu. Zbiór, który na portalu publikowany będzie w kilkunastu odsłonach, jest własnością Archiwum Państwowego w Poznaniu i obejmuje dokumenty kartograficzne z lat 1823–2004. Łącznie w kolekcji archiwalnej znajduje się 230 planów, które gromadzone są w takim kształcie od 1945 roku. Zbiory zgromadzone wcześniej w 85% uległy zniszczeniu podczas działań wojennych w styczniu i lutym 1945 roku. Po wojnie pracownicy Archiwum próbowali odzyskać ocalałe mapy, szukając ich na terenie całej Wielkopolski. Część odnalezionych planów archiwiści kupowali, część otrzymywali w postaci darów. Stare plany Poznania są przekazywane do Archiwum Państwowego do dzisiaj, a nowe wydawnictwa instytucja kupuje.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Plany Poznania | 1945–1993 | Archiwum Państwowe w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji:

94

Właściciel:

Archiwum Państwowe w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Plany Poznania | 1945–1993 | Archiwum Państwowe w Poznaniu

Jeżyce prêt-à-porter | 1970–1980 | Fotografie Jacka Kulma

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Nazwa zespołu (kolekcji):

Jeżyce prêt-à-porter | 1970–1980 | Fotografie Jacka Kulma

Liczba obiektów w kolekcji:

70

Właściciel:

Jacek Kulm


Nazwa zespołu (kolekcji):

Jeżyce prêt-à-porter | 1970–1980 | Fotografie Jacka Kulma

Poznań Franciszka Nowakowskiego | 1979–1981 |

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Fotografie Franciszka Nowakowskiego pokazują dwa oblicza Poznania na przełomie lat 70. i 80. XX wieku – oficjalne i codzienne. Życie oficjalne reprezentują zdjęcia z licznych jeszcze w tych latach uroczystości partyjnych i państwowych propagujących osiągnięcia i sukcesy władzy oraz fotograficzne serwisy z jubileuszy różnych instytucji, z konferencji i wręczania odznaczeń kombatantom lub zasłużonym pracownikom przedsiębiorstw. Sporą część zdjęć Nowakowski wykonał dla Redakcji Fotografii Propagandowej Krajowej Agencji Wydawniczej (KAW), gigantycznego koncernu funkcjonującego w czasach PRL, do 1991 roku będącego częścią drugiego prasowego giganta RSW Prasa-Książka-Ruch (Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej).
Nazwa zespołu (kolekcji):

Poznań Franciszka Nowakowskiego | 1979–1981 |

Liczba obiektów w kolekcji:

430

Właściciel:

Franciszek Nowakowski


Nazwa zespołu (kolekcji):

Poznań Franciszka Nowakowskiego | 1979–1981 |

Katalog USA | XXXI Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1962

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Międzynarodowe Targi Poznańskie, jedna z najstarszych i największych tego typu imprez w Europie, od ponad 90 lat prezentują gospodarcze sukcesy najpierw kraju, potem państw bloku socjalistycznego, a potem także krajów kapitalistycznych z najpotężniejszą gospodarką świata – Stanami Zjednoczonymi. Pierwszy pawilon USA pojawił się na terenie poznańskich targów w 1957 roku. W 1962 roku, w czasie XXXI edycji Międzynarodowych Targów Poznańskich, amerykańskiej wystawie towarzyszył, jak zresztą wielu innym ekspozycjom, katalog promujący państwa, wystawców i ich osiągnięcia. Jak się okazało, nieduża, dziesięciostronicowa amerykańska broszurka wydrukowana w Poznańskich Zakładach Graficznych im. M. Kasprzaka była swoistą sensacją. Chyba nikt nie spodziewał się, że komunistyczne polskie władze dopuszczą do publikacji folderu, w którym prezydent USA John F. Kennedy zwrócił się do społeczeństw zza zależnej kurtyny ze słowami o znaczeniu wolności jednostki dla rozwoju gospodarki i dobrobytu kraju. Prócz odezwy Kennedy’ego w katalogu znajdują się program i plan wystawy oraz lista wystawców prezentujących najnowsze hity amerykańskiej gospodarki, m.in. skafander kosmonauty wykorzystywany przez NASA.
Katalog znalazł w jednym z poznańskich antykwariatów Filip Czekała. Jak się okazało, broszury tej nie ma nawet w opasłych archiwach MTP.

Paweł Michalak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Katalog USA | XXXI Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1962

Liczba obiektów w kolekcji:

12

Właściciel:

Filip Czekała


Nazwa zespołu (kolekcji):

Katalog USA | XXXI Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1962

Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu | Księga jubileuszowa | 1929

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Dawna Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, dzisiaj działająca pod nazwą Wydawnictwo Święty Wojciech, jest zasłużoną i jedną z najbardziej znanych instytucji w Poznaniu. To najstarsza w Polsce katolicka oficyna wydawnicza. Powstała w 1899 roku z inicjatywy arcybiskupa Floriana Stablewaskiego, a jej publikacje stanowiły dla wielu wielkopolskich rodzin nośnik polskości pozwalający kultywować tożsamość narodową w ostatnich latach zaborów.
Początkowo drukarnia i księgarnia mieściły się w kamienicy przy ul. Święty Marcin 69 kupionej w 1898 roku i rozbudowanej. W 1912 roku drukarnię przeniesiono na działkę przy ulicach Wawrzyniaka i Jackowskiego na Jeżycach, a w 1919 roku instytucja nabyła gmach dawnego Hotelu Rzymskiego na narożniku pl. Wolności i Al. Marcinkowskiego, gdzie księgarnia mieści się do dzisiaj, natomiast w 2013 roku siedzibę wydawnictwa i drukarnię przeniesiono na Chartowo. Przez długie lata własnością Drukarni i Księgarni św. Wojciecha była Fabryka Papieru „Malta” (obecnie na tym terenie znajduje się Galeria Malta).
W 1929 roku Drukarnia i Księgarnia świętowały 30-lecie istnienia. Z tej okazji ukazała się bogato ilustrowana księga jubileuszowa prezentująca dzieje i dokonania oficyny, jej założycieli i współpracowników. CYRYL z przyjemnością publikuje tę monografię, szczególnie że do tej pory na portalu nie zamieszczaliśmy materiałów związanych z tą wyjątkową instytucją.
Paweł Michalak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu | Księga jubileuszowa | 1929

Liczba obiektów w kolekcji:

33

Właściciel:

Waldemar Karolczak


Nazwa zespołu (kolekcji):

Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu | Księga jubileuszowa | 1929

Oskarżony: Czerwiec Pięćdziesiątsześć | 1981 | Teatr Nowy | Fotografie Jacka Kulma

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Premiera głośnego spektaklu Oskarżony: Czerwiec Pięćdziesiątsześć miała miejsce 20 czerwca 1981 roku. Pomysł upamiętnienia 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 na scenie narodził się w styczniu 1981 roku za sprawą poznańskiego dziennikarza Włodzimierza Branieckiego, który wspólnie z ówczesną dyrektor Teatru Nowego Izabellą Cywińską podjął się opracowania scenariusza, zaś sama Cywińska (wespół z Januszem Michałowskim) wzięła dodatkowo na swoje barki trud wyreżyserowania całości. Koncepcja twórców spektaklu nie była zbyt skomplikowana, co w przypadku opisywanej sztuki nie było bynajmniej wadą. Scenarzyści sięgnęli po zachowany na taśmach magnetofonowych zapis procesów poznańskich i akcję spektaklu ograniczyli do zilustrowania przebiegu rozpraw przeciwko dwójce oskarżonych w tzw. procesie „dziewięciu”: Stanisławowi Jaworkowi i Janowi Suwartowi. Poza nielicznymi utworami poetyckimi, kilkoma relacjami oraz fragmentami przemówień przedstawicieli władz (m.in. poznańska mowa Józefa Cyrankiewicza), którymi wzbogacono całość dzieła, wszystkie kwestie wypowiadane przez aktorów odtwarzających role oskarżonych, sędziów, prokuratorów i adwokatów to autentyczne fragmenty przewodu sądowego sprzed lat.
Autorem publikowanych zdjęć jest ceniony poznański fotograf, mistrz fotografii teatralnej Jacek Kulm. Zostały one wykonane w czasie jednej z ostatnich prób poprzedzających premierę spektaklu. O ich unikalnym charakterze przesądza zatem nie tylko niezwykły kontekst historyczny towarzyszący wystawieniu Oskarżonego…, ale również ponadprzeciętne walory artystyczne.

Piotr Grzelczak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Oskarżony: Czerwiec Pięćdziesiątsześć | 1981 | Teatr Nowy | Fotografie Jacka Kulma

Liczba obiektów w kolekcji:

56

Właściciel:

Jacek Kulm


Nazwa zespołu (kolekcji):

Oskarżony: Czerwiec Pięćdziesiątsześć | 1981 | Teatr Nowy | Fotografie Jacka Kulma

Obchody 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 | 1981 | Fotografie Franciszka Nowakowskiego

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Fotografie zostały wykonane w ostatnich dniach czerwca 1981 roku i dokumentują fragment szeroko zakrojonych obchodów 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Wśród nich znajdują się przede wszystkim zdjęcia z uroczystości odsłonięcia trzech „czerwcowych” tablic pamiątkowych, które 27 czerwca 1981 roku odsłonięto w sąsiedztwie poznańskiego ZNTK (ul. Robocza) oraz Zakładów H. Cegielskiego (ul. 28 Czerwca 1956 r.). Zostały one uzupełnione kilkoma ujęciami z imprez towarzyszących obchodom rocznicy – wystaw w Domu Kultury HCP i westybulu Auli Uniwersyteckiej oraz z koncertu Wielkopolskiej Orkiestry Symfonicznej.
Publikowana kolekcja w zamierzony sposób koresponduje z poświęconymi tej samej tematyce i publikowanymi na CYRLU zdjęciami Jana Kołodziejskiego, nieformalnego fotografa poznańskiej opozycji. Nieco inne ujęcie rocznicowego tematu zaprezentowane przez Franciszka Nowakowskiego pozwala nie tylko na porównanie warsztatów obu twórców, ale przede wszystkim daje rzadką możliwość oglądania obchodów z dwóch różnych perspektyw: niezależnej i oficjalnej.

Piotr Grzelczak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Obchody 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 | 1981 | Fotografie Franciszka Nowakowskiego

Liczba obiektów w kolekcji:

78

Właściciel:

Franciszek Nowakowski


Nazwa zespołu (kolekcji):

Obchody 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 | 1981 | Fotografie Franciszka Nowakowskiego

Zakazany 3 Maja | 1981 | Fotografie Jana Kołodziejskiego

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Publikowane zdjęcia stanowią kolejną część unikalnych zbiorów nieformalnego fotografa poznańskiej opozycji Jana Kołodziejskiego, który w latach 80. udanie łączył zaangażowanie w pracy na rzecz podziemnej „Solidarności” ze swoją pasją fotograficzną. Jej owocem jest obszerna kolekcja dokumentalnych zdjęć, dzięki której możemy dziś oglądać różnorodną aktywność poznańskiej opozycji solidarnościowej w okresie legalnej działalności, poznać fragment jej „podziemnego” świata zbudowanego po wprowadzeniu stanu wojennego, a nawet poczuć grozę ulicznych demonstracji brutalnie rozbijanych przez ZOMO.
Prezentowane fotografie zostały wykonane 3 maja 1981 roku i nie były dotąd prezentowane w całości. Dokumentują przebieg jednej z najważniejszych studenckich manifestacji odbywających się w Poznaniu w przełomowym okresie solidarnościowego „karnawału”, jakim były szeroko zakrojone, niezależne obchody zakazanego dotąd przez władze PRL Święta Konstytucji 3 Maja. Zostały one zorganizowane przez wywodzących się z Ruchu Młodej Polski działaczy Związku Akademickiego „Pro Patria” i obejmowały m.in. mszę w kościele św. Wojciecha, przemarsz wzdłuż al. Stalingradzkiej (obecnie al. Niepodległości) na pl. Mickiewicza, wreszcie pokaźnych rozmiarów wiec. Poznańska SB szacowała, iż wzięło w nim udział około 3 tys. uczestników. Zdjęcia Jana Kołodziejskiego pokazują, że liczba ta była mocno zaniżona, ale przede wszystkim pozwalają poczuć atmosferę prawdziwego, nie zaś wyreżyserowanego święta obchodzonego przez ludzi świadomie pokonujących wszechogarniającą do tej pory barierę strachu.

Piotr Grzelczak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Zakazany 3 Maja | 1981 | Fotografie Jana Kołodziejskiego

Liczba obiektów w kolekcji:

58

Właściciel:

Jan Kołodziejski


Nazwa zespołu (kolekcji):

Zakazany 3 Maja | 1981 | Fotografie Jana Kołodziejskiego

Wybory 1989 | Fotografie Jana Kołodziejskiego

Przykład obiektów kolekcji
Opis kolekcji
Publikowane zdjęcia zostały wykonane wiosną przełomowego roku 1989 i stanowią część unikalnych zbiorów nieformalnego fotografa poznańskiej opozycji Jana Kołodziejskiego. Odsłaniają kulisy działalności poznańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” związane z wyłonieniem miejscowych kandydatów w zbliżających się wyborach parlamentarnych, ukazują charakter opozycyjnej kampanii wyborczej, a nawet umożliwiają wizytę w kilku poznańskich lokalach wyborczych. Zdjęcia Jana Kołodziejskiego mają jednak nie tylko walor dokumentacyjny. Dzięki reporterskim talentom ich autora możemy poczuć gorącą atmosferę towarzyszącą słynnemu wiecowi wyborczemu w Arenie, stanąć w jednym szeregu z tysiącami poznaniaków biorącymi udział w niezależnej demonstracji pierwszomajowej i dzielić radość z wygranej w czerwcowych wyborach, która w nocy z 4 na 5 czerwca zapanowała w rezydującym na Zamku Cesarskim solidarnościowym sztabie wyborczym. Dodatkowym atutem tego zbioru jest fakt, że na kilkuset zdjęciach J. Kołodziejski uwiecznił dziesiątki, a może i setki osób biorących udział w tamtych wydarzeniach. Być może są wśród nich goście CYRYLA, którzy odnajdą się na fotografiach sprzed 25 lat. Dla takiego niespodziewanego spotkania z młodością warto uważniej przyjrzeć się prezentowanej kolekcji.

Piotr Grzelczak
Nazwa zespołu (kolekcji):

Wybory 1989 | Fotografie Jana Kołodziejskiego

Liczba obiektów w kolekcji:

344

Właściciel:

Jan Kołodziejski


Nazwa zespołu (kolekcji):

Wybory 1989 | Fotografie Jana Kołodziejskiego

Copyright © 2013 Wydawnictwo Miejskie Posnania